CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT
Địa chỉ:
Ninh Xá, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
Điện thoại:
(04) 36821431 - 3636 3292
Fax:
(04) 36360452

Liên hệ